Odluke

Objava -  Odluke o poništenju postupka javne nabavke

Objava - Odluke o poništenju postupka javne nabavke

Pet, 06. Nov. 2020.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Otvorenog postupka javne nabavke - „NABAVKA DVIJE AUTOMATSKE MONITORING STANICE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA – SIMULTANO MJERENJE FIZIKALNO – HEMIJSKIH POKAZATELJA KVALITETE ZRAKA I METEOROLOŠKIH PARAMETARA I EKSTERNE KALIBRACIONE JEDINICE"