Invazivne vrste u FBiH

Problematika stranih invazivnih vrsta regulisana je zakonskim i podzakonskim aktima u FBiH. U cilju očuvanja biodiverziteta urađena je lista invazivnih vrsta sa distribucijom. Identifikacija i distribucija vrsta je korak u sprječavanju prijetnji na biodiverzitet.


Mapa Invazivnih vrsta u FBiH

*Distribucija, opis i detaljan pregled invazivnih vrsta će biti dostupan na http://e-prirodafbih.ba/

 

Projektom "INVENTARIZACIJA I GEOGRAFSKA INTERPRETACIJE INVAZIVNIH VRSTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" , indentifikovane su invazivne vrste i njihova distribucija u FBiH. Rezultate projekta možete pronaći na linkovima: 

1.PMF studija invazivne

2. Lista invazivne FBiH