Zakonski okvir

Ova grupa informacija sadrži linkove na Zakone, Pravilnike i slične dokumente. Svi dokument su u pdf formatu i dostupni su klikom na željeni dokument.


Pravna regulativa: https://www.fmoit.gov.ba/bs/zakoni/zakoni-na-razini-fbih

Zakon o turističkoj djelatnosti - bosanski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

Zakon o turističkoj djelatnosti- hrvatski jezik.Sl.novine br.32-09.doc

- Pravilnik o strucnom ispitu za VP Sl novine FBIH 46 - 2020

- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija -bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o upisniku putničkih agencija, (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o upisniku putničkih agencija,bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o upisniku putničkih agencija,ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o strucnom ispitu za TV Sl novine FBIH  br. 46 - 2020

- Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče , ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

- Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

- Pravilnik o upisniku turističkih vodiča, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

- Pravilnik o upisniku turističkih vodiča, ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - bosanski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - hrvatski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

- Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-bos_jezik, (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-hrv_jezik, (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

Prilozi:

- Prilog A-Uvjeti za Hotel Baština.xls

- Prilog I-Uvjeti za Hotele PO.xls

- Prilog II -Uvjeti za kategorizaciju Hotela NO.xls

- Prilog III-Uvjetii za kategorizaciju Aparthotela-PO.xls

- Prilog IV -Uvjeti za kategorizaciju Apathotela NO.xls

- Prilog V-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog naselja PO.xls

- Prilog VI-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog naselja -NO.xls

- Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju Turističkih Apartmana PO.xls

- Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog apartmana NO.xls

- PrilogIX Uvjeti za kategorizaciju Pansiona PO.xls

- Prilog X-Uvjeti za kategorizaciju Pansiona NO.xls

- Prilog XI-graficka rjesenja i tehnicki uvjeti Stand_ploca.doc

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu- hrv_jezik, (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu-bos_jezik, (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

Prilozi:

- Prilog I-Uvjeti za kateg_ Sobe u domacinstvu PO.xls

- Prilog II-Uvjeti za kateg_ Sobe u domacinstvu-NO.xls

- Prilog III-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u dom-PO.xls

- Prilog IV-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u dom- NO.xls

- Prilog V-Uvjeti za kateg_ Studio Apartmana u dom-PO.xls

- Prilog VI-uvjeti za kategorizaciju Studio Apartmana u dom -NO.xls

- Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju Kuca za odmor u dom-PO.xls

- Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju-Kuce za odmor u dom_-NO.xls

- Prilog IX-Uvjeti za kategorizaciju Kampa u domacinstvu.xls

- PRILOG X-Graficka rjesenja standardizirana ploca.doc

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

Prilozi:

- Prilog I Vinotocje kusaonica.xls

- Prilog II Sobe u selj_dom_.xls

- Prilog IIIApartmani u selj_dom_.xls

- PrilogIV- Kamp u salj_dom.xls

- Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-ćirilica(Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju- bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- bos_jezik.doc

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- ćirilica.doc

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- hrv_jezik.doc

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-bos_jezik,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-čirilica,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

-Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-hrv_jezik,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

Prilozi:

- Prilog-I Uvjeti za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje-PO.XLS

- Prilog II-Uvjeti za kategorizaciju sobe za iznajmljivanje-NO.xls

- Prilog III-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana-PO.xls

- Prilog IV-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana -NO.xls

- Prilog V-Uvjeti za kategorizaciju Studio Apartmana -PO.xls

- Prilog VI-Uvjeti za kategorizaciju studio Apartmana NO.xls

- Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju kuće za odmor PO.xls

- Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju Kuce za odmor-NO.xls

- Prilog IX-Minimalni uvjeti za vrste prenocište,SD Hostel___.XLS

- Prilog X-Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za Robinzonski smjestaj.XLS

- PRILOG XI-Graficka rjesenja standardiziranih ploca.doc

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO za smještaj-hrv_jez_(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO zua smještaj-bos_jez_(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO zua smještaj-ćirilica(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

Prilozi:

- Prilog I-Uvjeti za kategoriza vrste kampa i kamp naselje.XLS

- Prilog II_A-Minimalni uvjeti za vrstu Kamp odmoriste.XLS

- Prilog II-Minimalni uvjeti za vrstu kampiraliste.XLS

- Prilog III--Graficka rjesenja za pojedine vrste kampa.doc