Odlagalište otpada u Zenici

Ukupno kreditno zaduženje regije Zenica iznosi 7 mil USD i ovim novcem je finansirana izgradnja kompletne infrastrukture i nabavka mehanizacije potrebne za puštanje deponije u rad. Deponija tr...


Ukupno kreditno zaduženje regije Zenica iznosi 7 mil USD i ovim novcem je finansirana izgradnja kompletne infrastrukture i nabavka mehanizacije potrebne za puštanje deponije u rad. Deponija treba da počne sa radom u septembru ove godine.

Realizacija projekta u regiji Zenica odvija se mnogo bolje nego što je planirano s obzirom da su u prvoj godini implementacije stvoreni svi zakonski uslovi za izgradnju sanitarne deponije na starom odlagalištu jalovine na lokaciji “ Mošćanica”.

Prvi ugovor za kreditna sredstva je potpisan 2002. god u iznosu od 2,75 mil USD. Ova sredstva su iskorištena za pripremne radove, izgradnju ograde oko deponije, izgradnju dvije odlagališne kasete i internu saobraćajnicu.

U oktobru 2006 god. potpisan je aneks za dodatnih 1,25 mil USD koja su utrošena do kraja 2006 god za izgradnju pristupnog puta, nabavku teških mašina za rad na deponiji i dovod elektro i telefonskih instalacija.
Veoma brza implementacija projekta u ovoj regiji i stavljanje deponije u funkciju u mjesecu septembru 2007. god je omogućeno obezbjeđenjem 3,0 mil USD iz dodatnih sredstava. Potpisivanje ovog ugovora je obavljeno 28. maja 2007. god. Iz ovih sredstava trenutno su u izgradnji objekti ulazno izlazne zone, ugradnja vage, objekti za vodosnabdijevanje, asfaltiranje interne saobraćajnice i obavljanje svih aktivnosti da bi deponija bila spremna za prihvatanje čvrstog otpada u skladu sa planom.