Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge registracije i tehničkog pregleda vozila za 2022.godinu