Odlagalište otpada u Tuzli

Izgradnja nove sanitarne deponije je planirana na lokaciji odlagališta jalovine, koja je bila u vlasništvu rudnika „Kreka” d.o.o. Realizacija kreditnih sredstava od 5,0 mil U...


Izgradnja nove sanitarne deponije je planirana na lokaciji odlagališta jalovine, koja je bila u vlasništvu rudnika „Kreka” d.o.o. Realizacija kreditnih sredstava od 5,0 mil USD u regiji Tuzla je usporena, zbog brojnih problema koji se odnosili na rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa rudnikom “ Kreka” doo Tuzla kao i zbog velikog otpora dijela lokalne zajednice sela Huskići koji je stalno prisutan, ne samo u vidu pismenih protesta i žalbi, nego i vidu prijetnji i fizičke blokade izvođenja radova. Lokalne vlasti u općini Lukavac ne poduzimaju nikakve aktivnosti na rješavanju ovih problema niti bilo kakvih aktivnosti na poboljšavanju realizacije projekta. Trenutno je u izgradnji pristupni put do deponije u ukupnoj dužini 3,2 km a čiji je završetak uslovljen rješavanjem imovinsko pravnih problema u općini Lukavac.

Dana 19.07.2007 na sjednici Skupštine Kantona ponovo je data puna podrška nastavku realizacije ovog, za Tuzlanski Kanton izuzetno značajnog projekta.

Procedura za izbor konsultanta za izradu Glavnog projekta i izvođenje dodatnih istražnih radova je u toku.
Sagledavajući dosadašnju implementaciju i stepen završenosti poslova, a imajući u vidu gore navedene probleme, okončanje realizacije projekta u ovoj regiji je dovedena u pitanje.