Postojeća postrojenja

Postojeći pogoni i postrojenja su pogoni i postrojenja koja imaju izdane dozvole/dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 19.7.2003. godine. Postojeći pogoni i postrojenja su dužni pribaviti okolinsku dozvolu/okolišno dopuštenje sukladno Pravilniku o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša.

Zaprimljeni zahtjevi za izdavanje okolinske dozvole/okolišnog dopuštenja za postojeće pogone i postrojenja na federalnom nivou po godinama:

  1. Zaprimljeni zahtjevi u 2006 godini
  2. Zaprimljeni zahtjevu u 2007. godini
  3. Zaprimljeni zahtjevi u 2008 godini
  4. Zaprimljeni zahtjevi u 2009. godini
  5. Zaprimljeni zahtjevi u 2010. godini
  6. Zaprimljeni zahtjevi u 2011. godini

Izdane okolinske dozvole/okolišna dopuštenja za postojeće pogone i postrojenja na federalnom nivou po godinama:

    1. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2007. godini

    2. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2008. godini  

    3. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2009. godini

    4. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2010. godini

    5. Izdate okolinske dozvole u Federaciji BiH u 2011. godini