Nova postrojenja

ŠTA JE PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ?

Procjena uticaja na okoliš (engl. Environmental Impact Assessment - EIA) je postupak ocjenjivanja mogućih uticaja na okoliš planiranog projekta, uzimajući u obzir međusobnu povezanost društveno-ekonomskih, kulturnih i zdravstvenih efekata, kako korisnih, tako i nepovoljnih i štetnih za okoliš i zdravlje ljudi.

Cilj procjene uticaja na okoliš je predvidjeti i procijeniti uticaj na okoliš u najranijoj fazi planiranja, dizajna i projektovanja, pronaći načine i sredstva za smanjenje negativnih uticaja projekata na okoliš, oblikovati projekte koji odgovaraju lokalnom okolišu i predstaviti procjene i opcije za donošenje odluka u okviru odgovornog investiranja, uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja.

Održivi razvoj se zasniva na međusobnoj povezanosti: ekonomije, društva i okoliša. Održivi razvoj se zasniva na postavci da se povećanje dobrobiti mjeri povećanjem kvalitete života pojedinca i cjelokupnog društva, a ne u povećanju kvantiteta proizvedenih ili utrošenih materijalnih dobara ili energije.

Cilj održivog razvoja je zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija, bez ugrožavanja potreba budućih generacija, što se postiže potrošnjom samo onoliko resursa koji mogu biti supstituirani i uz onoliko zagađivanja koja su „prihvatljiva“ za okoliš, kako ne bi došlo do ugrožavanja živog svijeta na planeti zemlji, odnosno zagađenja sastavnica okoliša od kojih život i opstanak živog svijeta zavisi.

PROCJENA UTICAJA PROJEKATA NA OKOLIŠ - INFORMATIVNA BROŠURA

 

Elekronski registar ovlaštenika za obavljanje poslova izrade studije uticaja na okoliš i drugih stručnih poslova

             Elektronski registar ovlastenika 7.7.2023.

 

PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ - STATISTIKA:

2021 GODINA 

2022 GODINA

2023 GODINA

2024 GODINA