Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za 2022.godinu - usluge obaveznog osiguranja automobila za 2022.godinu