O nama

Federalno ministarstvo turizma i okoliša FBiH

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, formirano je Federalno ministarstvo okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/06).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog sustava i druge poslove utvrđene zakonom.

Adresa: Hamdije Čemerlića broj 2, 71 000 Sarajevo;
E-mail: fmoit@fmoit.gov.ba 
Telefon: +387 33 726 700
Fax: +387 33 726 747


Unutarnje ustrojstvo Federalnog ministarstva okoliša i turizma

  • Sektor okoliša
  • Sektor za okolinske dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije
  • Sektor turizma i ugostiteljstva
  • Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata
  • Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije

Organizacijska struktura

Ministrica:
Dr. Edita Đapo
Hamdije Čemerlića 2
Telefon: +387 33  726 700
Fax: +387 33 726 747

Ured ministrice

Šef Ureda:
Tomislav Lukić
Telefon: +387 33 726 703
Fax: +387 33 726 747
E-mail: tomislav.lukic@fmoit.gov.ba

Sekretar Ministarstva

Sabina Šahman Salihbegović
Telefon:+387 33 726 705

E-mail: sabina.salihbegovic@fmoit.gov.ba

Sektor okoliša

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okoliš:
Dr. Mehmed Cero
Telefon: +387 33 726 717
E-mail: mehmed.cero@fmoit.gov.ba

Sektor za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije

Pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije
Stjepan Matić
Telefon: +387 33 726 712
E-mail: stjepan.matic@fmoit.gov.ba

Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata

Pomoćnik ministrice u Sektoru za upravljanje otpadom, realizaciju planova i strateških projekata:
Mirsad Ibrović, dipl.ing
Telefon: +387 33 726 734,
E-mail: mirsad.ibrovic@fmoit.gov.ba

Sektor za turizam i ugostiteljstvo

Pomoćnik ministrice u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo:
Farida Cikotić
Telefon: +387 33 726 725; 
E-mail: farida.cikotic@fmoit.gov.ba

Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i finansije

Pomoćnik ministrice za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije:

Dunja Petrušić
Telefon: +387 33 726 735

E-mail: dunja.petrusic@fmoit.gov.ba

Savjetnik ministrice
Elvir Rožnjaković, dipl.iur
Telefon:+387 33 726-702

E-mail: elvir.roznjakovic@fmoit.gov.ba