JAVNI UVID U Zapisnik sa održane Javne rasprave 14.09.2020., za investitora JP AUTOCESTE FBIH, za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj

JAVNI UVID U Zapisnik sa održane Javne rasprave 14.09.2020., za investitora JP AUTOCESTE FBIH, za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj

Uto, 27. Okt. 2020.


Utorak, 27.10.2020.

Javni uvid u Zapisnik sa održane Javne rasprave 14.09.2020. za investitora JP AUTOCESTE FBIH, za planiranu poddionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj

 

 

ZAPISNIK