Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru "LAGER " d.o.o. Posušje za eksploataciju tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Bosiljna” u općini Posušje

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru

Čet, 22. Okt. 2020.


Četvrtak, 22.10.2020.

Javni uvid u Zahtjev u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, nakon isteka roka Rješenja od 5 godina, pogona i postrojenja za eksploataciju tehničko – građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Bosiljna” u općini Posušje.

Operator "LAGER" d.o.o. Posušje dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju i preradu tehničko-građevnog kamena na ležištu „Bosiljna“ u općini Posušje, čije je eksploatacijsko polje površine P= 69,3 ha, a nalazi se na parceli k.č.broj: 407 u K.O. Gornja Sutina.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - NETEHNIČKI REZIME