Javni uvid u nacrt okolisne dozvole za investitora Đuzelić d.o.o Cazin ,Ostrožac, za eksploataciju dolomita, na lokalitetu „Ostrožac“, općina Cazin

Javni uvid u nacrt okolisne dozvole za investitora  Đuzelić d.o.o Cazin ,Ostrožac, za eksploataciju dolomita, na lokalitetu „Ostrožac“, općina Cazin

Pet, 11. Dec. 2020.


Petak, 11.12.2020.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu investitora Đuzelić d.o.o Cazin, Ostrožac, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolisne dozvole