Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole IRADIA COMPANY

Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole IRADIA COMPANY

Pon, 01. Feb. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu investitora Iradia Company d.o.o Laktaši, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli, za farmu za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja, kapaciteta 42.040 kokošaka, na lokaciji Pribava, općina Gračanica.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolisne dozvole