JAVNI POZIV Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u fazi pripreme projekta Poboljšanja kvaliteta zraka u FBIH u saradnji sa Svjetskom Bankom

JAVNI POZIV  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u fazi pripreme projekta Poboljšanja kvaliteta zraka u FBIH u saradnji sa Svjetskom Bankom

Uto, 14. Mar. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u fazi pripreme projekta Poboljšanja kvaliteta zraka u FBIH u saradnji sa Svjetskom Bankom. Za potrebe ovog projekta, pripremljeni su okvirni dokumenti koji se tiču okolinskih i socijalnih zaštitnih mjera, a u skladu sa Okolinskim i socijalnim okvirom Svjetske Banke (Environmental and Social Framework – ESF).

Set dokumenata:

ESCP – Plan okolinskih i drustvenih obaveza

LMP – Plan upravljanja radnom snagom

RPF – Okvir za politiku raseljavanja

SEP – Plan ukljucivanja zainteresovanih strana

ESMF – Okvir za upravljanje okolisem i drustvenim pitanjima

Kantoni koji su obuhvaćeni ovim projektom su:

Kanton Sarajevo

Tuzlanski Kanton

Zeničko – Dobojski Kanton

Hercegovačko – Neretvanski Kanton

Sve projektne aktivnosti koje će se finansirati kroz ovaj projekat bit će predmetom, detaljnih javnih rasprava, dok se proces uvida i dostavljanja komentara na ovaj set dokumenata može  dostaviti na e-mail fmoits@fmoit.gov.ba i amra.krajina@fmoit.gov.ba do 24.3.2023. godine.

Nakon ovog roka bit će organizovana online javna rasprava na koju se mogu uključiti sve zainteresovane strane. Detalji će biti naknadno objavljeni.