Turističke destinacije

Pojam destinacija potječe od latinske riječi „destination“, što u izvornom obliku znači odredište, pa i cilj (odredište i odmor, cilj boravka i odmaranja u nekom pr...


Pojam destinacija potječe od latinske riječi „destination“, što u izvornom obliku znači odredište, pa i cilj (odredište i odmor, cilj boravka i odmaranja u nekom prostoru).
Postoji dosta razlika u definiranju turističke destinacije. Neke od definicija koje najbliže objašnjavaju pojam turističke destinacije su:
Prema Medlikovom riječniku turističkih pojmova, turistička destinacija je zemlja, regija, grad i drugo područje koje posjećuju turisti. Važnost određene zemljopisne cjeline, kao turističke destinacije, definirana je: atraktivnošću/privlačnošću određenog prostora
prirodnošću/ pogodnošću - ugodnom klimom
dostupnošću/ pristupačnošću – razvijenom prometnom infrastrukturom.

WTO-Svjetska turistička organizacija definira destinaciju kao mjesto posjećeno tijekom putovanja i razvrstava ih u sljedeće grupe:
udaljene destinacije
glavne destinacije (one na kojima turista provodi najviše vremena tijekom putovanja)
motivirajuće destinacije (one koje su glavni razlog posjete određenom prostoru).

Promatrano iz globalnog okvira, cijela BiH izgleda kao jedna turistička destinacija – raznolika, posebna, privlačna, još uvijek nedovoljno otkrivena – pa samim tim i tajanstvena. Razvoj tehnologije i komunikacije omogućio je današnjim suvremenim turistima lako, brzo i udobno putovanje i boravak u destinacijama, gdje zemljopisne granice postaju sve više virtualne, a virtualne destinacije po web stranicama – postaju sve više stvarne, jer su lako i brzo dostupne
Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, Turistička zajednica Federacije BiH i Turističke zajednice kantona/županije su osnovane radi jačanja i promidžbe turizma Federacije BiH i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.
Turističke destinacije na području Federacije Bosne i Hercegovine, mogu se pronaći na linkovima turističkih zajednica, kako slijedi:

Unsko-Sanski kanton
Tuzlanski kanton
Zeničko-Dobojski kanton
Bosansko-Podrinjski kanton
Srednjo-Bosanski kanton
Hercegovačko-Neretvanski kanton
Zapadnohercegovački kanton
Sarajevski kanton
Herceg-Bosanski kanton
Posavski kanton
Turistička zajednica FBiH