Javne Rasprave i Javni Uvidi

Javni uvid u postupku  izdavanja okolišne dozvole za pogone i postrojenja za tkanje tekstila operatora PREVENT FABRIC d.o.o. VISOKO na lokaciji Topuzovo Polje bb

Javni uvid u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone i postrojenja za tkanje tekstila operatora PREVENT FABRIC d.o.o. VISOKO na lokaciji Topuzovo Polje bb

Pet, 14. Jun. 2019.

Petak 14.06.2019.
Javni uvid
Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja za tkanje tekstila operatora PREVENT FABRIC d.o.o. VISOKO na lokaciji Topuzovo Polje bb

Javni uvid za precistac LUKAVAC

Javni uvid za precistac LUKAVAC

Čet, 25. Apr. 2019.

UVID - precistac Lukavac

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za  izgradnju  minihidroelektrane MHE „Volujak“

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za izgradnju minihidroelektrane MHE „Volujak“

Sri, 17. Apr. 2019.

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za ”MM ENERGI” d.o.o. Prozor Rama za Projekat izgradnje objekta minihidroelektrane MHE „Volujak“

Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo

Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo

Sri, 27. Mar. 2019.

Javni uvid za OPĆINA OLOVO, – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo – dodavanje nove parcele za odlaganje na lokaciji „Gradina“ općina Olovo.

Javni uvid za JKP KOMUNALAC d.o.o. Tuzla

Javni uvid za JKP KOMUNALAC d.o.o. Tuzla

Pon, 18. Feb. 2019.

Javni uvid za JKP KOMUNALAC d.o.o. Tuzla, – projekat Sanacija sanitarne deponije Desetine na lokalitetu općine Tuzla