OBAVIJEST O OTKAZIVANJU JAVNE RASPRAVE za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, za SUO–Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU JAVNE RASPRAVE za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, za SUO–Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

Čet, 22. Okt. 2020.


Četvrtak, 22.10.2020.

JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG POGORŠANE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE SA COVID 19  VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

 

Obavijest o održavanju Javne rasprave  od  08.10.2020. godine:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-za-investitora-zdd-rudnici-gipsa-donji-vakuf-za-suo-postrojenje-za-eksploataciju-mineralne-sirovine-gipsa-za-kamenolom-elezovac-i-elezovac-ii-lokalitet-opcine-donji-va