Obavijest o održavanju Javne rasprave za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic(Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever, Investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

Obavijest o održavanju Javne rasprave za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic(Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever,   Investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar

Pon, 24. Apr. 2023.


Ponedjeljak, 24.04.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, u skladu sa članom 40. stav (5) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21), poziva stanovnike grada Konjica, grada Mostara kao i sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za projekat Izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic(Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever .

 

1. Prva Javna Rasprava će se održati u prostorijama Grada Mostara – sala gradskog vijeća dana 10.05. 2023. sa početkom u 11.00 sati.

2. Druga Javna rasprava će se održati u prostorijama Grada Konjica – općinska sala dana 11.05. 2023. sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku ocjene SUO( Predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
2. Prezentacija Studije o uticaju na okoliš (izrađivač SUO)
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba – Okolišne dozvole/javni uvidi i javne rasprave.

Dokumentacija je takođe dostupna za uvid u prostorijama JP Autoceste FBiH:

  • Sarajevo,Ul. Hamdije Kreševljakovića 19, kontakt osoba: Merima Karabegović
  • Mostar, Ul.Adema Buća 20, kontakt osoba:Ivan Rebac

 

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ