Obavijest o održavanju javne rasprave za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, za SUO–Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

Obavijest o održavanju javne rasprave za investitora ZDD  Rudnici Gipsa Donji Vakuf, za SUO–Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

Čet, 08. Okt. 2020.


Četvrtak, 08.10.2020.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Donji Vakuf i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata - izrađivača Studije)

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

 

Javna rasprava će se održati, 26.10.2020. godine sa početkom u 12.00 sati u Donjem Vakufu u prostorijama ZDD Rudnici gipsa Donji Vakuf, Ul. 770. Slavne brigade b.b

 

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, i na web stranici ministarstva: 

 

Netehnički rezime Studije o procjeni utjecaja na okoliš

 

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71 000 SARAJEVO