Obavijest o održavanju javne rasprave za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

Obavijest o održavanju javne rasprave za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, Postrojenje za eksploataciju mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac I, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf

Uto, 16. Feb. 2021.


Utorak, 16.02.2021

ZDD - zatvoreno dioničko društvo Rudnici Gipsa Donji Vakuf, Ul. 770. Slavne brigade b.b. Donji Vakuf, 70 220 Donji Vakuf, općina Donji Vakuf dostavio je
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o procjeni uticaja na okoliš za – Postrojenje za eksploatacija
mineralne sirovine gipsa za kamenolom Elezovac i, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf“ općina Donji Vakuf.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o procjeni uticaja na okoliš je konsultanska firma „Rudarski institut“ iz Tuzle.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora ZDD Rudnici Gipsa Donji Vakuf, - Postrojenje eksploatacija
mineralne sirovine gipsa za Rudnici gipsa Donji Vakuf za kamenolom Elezovac i, Elezovac II, lokalitet općine Donji Vakuf“, je prezentiran na web stranici
Ministarstva radi davanja mišljenja.

Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića 2, treći sprat– ured 308.
Javna rasprava će se održati, 11.03.2021. godine sa početkom u 13.00 sati u Donjem Vakufu u prostorijama ZDD Rudnici gipsa Donji vakuf, Ul. 770. Slavne
brigade b.b

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - Studije o procjeni utjecaja na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web
stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole
Hamdije Čemerlića 2, 71. 000 Sarajevo

Studija o procjeni utjecaja postavljena na link:

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-za-investitora-zdd-rudnici-gipsa-donji-vakuf-za-suo-postrojenje-za-eksploataciju-mineralne-sirovine-gipsa-za-kamenolom-elezovac-i-elezovac-ii-lokalitet-opcine-donji-va