Javni uvid za "CROA" d.o.o. VITEZ– pogon za mehaničku preradu olovnih akumulatora i metalnog otpada na lokaciji Šantići bb, Vitez.

Javni uvid  za

Sri, 03. Feb. 2021.


Investitor Društvo ograničene odgovornosti “CENTAR RECIKLAŽA OLOVNIH AKUMULATORA - CROA” VITEZ, Pogon za mehaničku obradu istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada - “CROA”, Šantići bb, Vitez,dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za mehaničku preradu olovnih akumulatora i metalnog otpada - na lokaciji Šantići bb, općina Vitez.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – OIKOS s.d. ZENICA

Augusta Šenoe 4/B, 72000 Zenica.


U postupku uključivanja javnosti,  zahtjev za izdavanje okolišne dozvole  za investitora Društvo ograničene odgovornosti “CENTAR RECIKLAŽA OLOVNIH AKUMULATORA - CROA” VITEZ, Pogon za mehaničku obradu istrošenih olovnih akumulatora i metalnog otpada - “CROA”, Šantići bb, Vitez - je  prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br. 2, treći  kat– soba 312/A.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br. 2
71000 Sarajevo

 

Dopunjenizahtjev za izdavanje okolišne dozvole