Javni uvid u Zahtjev za za obnovu rješenja okolišne dozvole operatoru „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo za postrojenje za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode primjenom hemijskih i bioloških procesa

Javni uvid u Zahtjev za za obnovu rješenja okolišne dozvole operatoru „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo za postrojenje za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode primjenom hemijskih i bioloških procesa

Čet, 17. Aug. 2023.


Četvrtak, 17.08.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Sarajevo o podnesenom zahtjevu za obnovu rješenja okolišne dozvole operatoru „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo za postrojenje za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode primjenom hemijskih i bioloških procesa.

Zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za obnovu okolišne dozvole