Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela, na području grada Bihaća, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela, na području grada Bihaća, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo

Pet, 16. Jun. 2023.


Petak, 16.06.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev  investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo za Projekat rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela, na području grada Bihaća.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 33. Hidroelektrane.

Obrađivač zahtjeva je JNU – Institut za zaštitu i ekologiju RS, Banja Luka.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš