Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora Vjetroelektrane Dah Planine d.o.o. Sarajevo za Projekt izgradnje Vjetroelektrane Čadilj snage 138 MW, općina Glamoč

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora Vjetroelektrane Dah Planine d.o.o. Sarajevo za Projekt izgradnje Vjetroelektrane Čadilj snage 138 MW, općina Glamoč

Pet, 28. Apr. 2023.


Petak, 28.04.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš projekat izgradnje Vjetroelektrane  Čadilj snage 138 MW, općina Glamoč, investitora Vjetroelektrane Dah Planine d.o.o.  Sarajevo .

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 3. ENERGETSKA INDUSTRIJA.

Obrađivač zahtjeva je ZAGREBINSPEKT d.o.o., Mostar.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III