Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za farmu za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta, na području grada Cazina, investitora FIVEWATER ASSETS d.o.o., Cazin

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš  za farmu za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta, na području grada Cazina, investitora FIVEWATER ASSETS d.o.o., Cazin

Sri, 26. Apr. 2023.


Srijeda, 26.04.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš  za farmu za držanje krava sa pratećim objektima, kapaciteta 360 ležišta, na području grada Cazina, investitora FIVEWATER ASSETS d.o.o., Cazin .

Obrađivač zahtjeva je TQM d.o.o., Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III