Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu planiranog projekta investitora DIM KAMENOLOM d.o.o. Žepče, za ležište tehničko-građevnog kamena "Ograjina" od 7,1146 ha

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu planiranog projekta investitora DIM KAMENOLOM d.o.o. Žepče, za ležište tehničko-građevnog kamena

Pet, 03. Sep. 2021.


Petak, 03.09.2021.

Investitor „DIM KAMENOLOM" d.o.o. Žepče podnio je zahtjev za prethodnu procjenu projekta za ležište tehničko-građevnog kamena "Ograjina" od 7,1146 ha , Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu