Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolisne dozvole za operatora JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic za uređaj za tretman otpadnih voda u Konjicu

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolisne dozvole za operatora JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic za uređaj za tretman otpadnih voda u Konjicu

Pon, 14. Dec. 2020.


Ponedjeljak, 14.12.2020.

Javni uvid u Zahtjev u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, nakon
isteka roka Rješenja od 5 godina, za uređaj za tretman otpadnih voda u općini
Konjic nakon isteka od pet godina – okolinska dozvola br. UPI-05-23-5-41/11 DĐ
od 26. 04. 2013. godine .

Operator JKP Vodovod I kanalizacija d.d. Konjic dostavio je 19.02. 2020.godine
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno izdavanja okolišne
dozvole za tretman otpadnih voda u općini Konjic.
U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u
prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici
Hamdije Čemerlića br.2.


Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja
na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolisne dozvole