Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera SELMANOVIĆ export-import d.o.o. SARAJEVO, za pogon/ kamenolom Ormanj u općini Hadžići

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera SELMANOVIĆ export-import d.o.o. SARAJEVO, za pogon/ kamenolom Ormanj u općini Hadžići

Čet, 29. Apr. 2021.


Četvrtak, 29.04.2021.

Operator SELMANOVIĆ export-import d.o.o. SARAJEVO, Neumska br 4,
71 210 Ilidža, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za
obnovu okolinske dozvole za – pogon/ kamenolom Ormanj u općini Hadžići.
Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je podnosilac zahtjeva
SELMANOVIĆ export-import d.o.o. SARAJEVO .


„Ingrap“ d.d. Hadžići je izvršio prodaju i prenos vlasništva kamenoloma Ormanj
na preduzeće „Selmanović“ export-import d.o.o Sarajevo na osnovu notarskog
ugovora br: OPU-IP-1750/2014 od 24.12.2014. godine i Rješenja od
Ministarstva privrede kantona Sarajevo o ustupanju kamenoloma Ormanj
privrednom društvu „Selmanović“ export-import d.o.o Sarajevo.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za obnovu okolinske dozvole za
Operatora SELMANOVIĆ export-import d.o.o. SARAJEVO, - kamenolom
Ormanj u općini Hadžići (površina ekstrakcionog polja 30,00 ha) je
prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa
Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i
turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2,
treći kat – ured 308


Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za obnovu okolinske dozvole u
ponovljenom postupku po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu je 15 dana od
dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2.
71 000 Sarajevo

Presuda

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole