Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera BINGO d.o.o. Tuzla za farmu za uzgoj brojlera Dubrave Donje, Živinice

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera BINGO d.o.o. Tuzla za farmu za uzgoj brojlera Dubrave Donje, Živinice

Sri, 04. Aug. 2021.


Srijeda, 04.08.2021.

Operater BINGO d.o.o. Tuzla je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolišne dozvole  za farmu za uzgoj brojlera Dubrave Donje, Živinice.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - NETEHNIČKI REZIME