Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora IVOVIK d.o.o. Sarajevo, – projekat proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana na lokaciji općine Livno i općine Tomislavgrad

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora IVOVIK d.o.o. Sarajevo, – projekat proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana na lokaciji općine Livno i  općine Tomislavgrad

Sri, 05. Maj. 2021.


Srijeda, 05.05.2021.

Investitor IVOVIK d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 30/IV, 71 000 Sarajevo, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za – projekat proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana na lokaciji općine Livno i općine Tomislavgrad instalisane snage 84 MW.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – je investitor IVOVIK d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita 30/IV, 71 000 Sarajevo.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora IVOVIK d.o.o. Sarajevo , Maršala Tita 30/IV, 71 000 Sarajevo, -  projekat proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana na lokaciji općina Livno i i općine Tomislavgrad instalisane snage 84 MW, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, prvi kat– ured 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole