Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora "RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d. za podzemnu eksploataciju boksita i površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokalitetu „Poljane“ u općini Jajce.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora

Sri, 07. Okt. 2020.


Srijeda, 07.10.2020.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole po II put, operatora "RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d. za podzemnu eksploataciju boksita i površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokalitetu „Poljane“ u općini Jajce. Površina odobrenog eksploatacijskog polja za eksploataciju rude boksita iznosi 165,8 ha, a eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena prostire se na 23,855 ha i nalazi se neposredno uz rudnik boksita.

Oprator "RUDNICI BOKSITA JAJCE“ d.d dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za podzemnu eksploataciju boksita i površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na lokalitetu „Poljane“ u općini Jajce. Površina odobrenog eksploatacijskog polja za eksploataciju rude boksita iznosi 165,8 ha, a eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena prostire se na 23,855 ha i nalazi se neposredno uz rudnik boksita.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

 Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - NETEHNIČKI REZIME