Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitoru “GEOMET“ d.o.o. Olovo, za pogone i postrojenja za otvaranje, eksploataciju, pripremu i oplemenjivane rude ceruzita u rudniku „Olovo“ u Olovu

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitoru “GEOMET“ d.o.o.  Olovo, za pogone i postrojenja za otvaranje, eksploataciju, pripremu i oplemenjivane rude ceruzita u rudniku „Olovo“ u Olovu

Pon, 28. Sep. 2020.


Ponedjeljak, 28.09.2020.

Javni uvid u  Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole investitoru “GEOMET“ d.o.o. Olovo, za pogone i postrojenja za otvaranje, eksploataciju, pripremu i oplemenjivane rude ceruzita u rudniku „Olovo“ u Olovu.

Investitor "GEOMET" d.o.o. Olovo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja za otvaranje, eksploataciju, pripremu i oplemenjivane rude ceruzita u rudniku „Olovo“ u Olovu.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - NETEHNIČKI SAŽETAK