Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolisne dozole operatoru HIFA OIL; d.o.o. Tešanj za postojeće pogone i postrojenja RJ „Terminal tečnih goriva“ u Zenici

Javni uvid u Zahtjev  za izdavanje okolisne dozole operatoru HIFA OIL; d.o.o. Tešanj za postojeće pogone i postrojenja RJ „Terminal tečnih goriva“ u Zenici

Pon, 14. Dec. 2020.


Ponedjeljak, 14.12.2020.

Javni uvid u Zahtjev u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, nakon
isteka roka Rješenja od 5 godina, za postojeće pogone i postrojenja RJ „Terminal
tečnih goriva“ u Zenici smsmještene na lokaciji unutar bivšeg kruga RMK Željezara
„Zenica“ u Zenici u industrijskoj zoni.


Operator HIFA OIL d.o.o. Tešanj dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i
turizma Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za postojeće pogone i
postrojenja RJ „Terminal tečnih goriva“ u Zenici smsmještene na lokaciji unutar
bivšeg kruga RMK Željezara „Zenica“ u Zenici u industrijskoj zoni.


U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u
prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici
Hamdije Čemerlića br.2.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja
na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolisne dozvole