Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolisne dovole za TREBOVIĆ COMMERCE d.o.o. Mostar – pogon za eksploataciju i preradu kamena krečnjaka na PK Debelo Brdo

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolisne dovole za TREBOVIĆ COMMERCE d.o.o. Mostar – pogon za eksploataciju i preradu kamena krečnjaka na  PK Debelo Brdo

Pet, 19. Feb. 2021.


Petak, 19.02.2021.

Investitor TREBOVIĆ COMMERCE d.o.o Mostar - Sutina bb 88 000 Mostar,
dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje
okolinske dozvole za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog
kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja 3,637 ha) na kamenolomu PK
Debelo Brdo
Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole je TQM d.o.o. Lukavac ,
Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju .
U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za
investitora TREBOVIĆ COMMERCE d.o.o Mostar - pogon za eksploataciju i
preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja
3,637 ha) je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.
Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva
okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2,
treći sprat – ured 308.
Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole-
je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i
turizma.
Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br. 2 71 000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole