Javni uvid u zahtjev za izdavanje kolišne dozvole ŽGP d.d. Zenica

Javni uvid u zahtjev za izdavanje kolišne dozvole ŽGP d.d. Zenica

Sri, 03. Mar. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora ŽGP d.d. Zenica  stavlja na uvid zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole za postrojenja za drobljenje i klasiranje kamena krečnjaka locirano u neposrednoj blizini kamenoloma“Široke Stijene", općina Zenica.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na zahtjev mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole