JAVNI UVID U UPUTSTVO O PRIMJENI OPĆIH OBAVEZA PRIVREDNIH SUBJEKATA/ OPERATERA U VEZI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ČIJU DJELATNOST NIJE POTREBNO PRIBAVITI OKOLINSKU DOZVOLU

JAVNI UVID U UPUTSTVO O PRIMJENI  OPĆIH OBAVEZA PRIVREDNIH  SUBJEKATA/ OPERATERA U VEZI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ČIJU DJELATNOST NIJE POTREBNO PRIBAVITI OKOLINSKU DOZVOLU

Čet, 02. Sep. 2021.


Četvrtak, 02.09.2021.

Na osnovu člana 84. stav (3) Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) i člana 4. stav 3. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (“Službene novine Federacije BiH” broj 51/21), Federalno ministarstvo okoliša i turizma je pripremilo:

NACRT UPUTSTVA

O PRIMJENI OPĆIH OBAVEZA PRIVREDNIH SUBJEKATA/ OPERATERA U VEZI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ČIJU DJELATNOST NIJE POTREBNO PRIBAVITI OKOLINSKU DOZVOLU

 

Ovim Uputstvom utvrđuje se postupanje u slučaju podnošenja zahtjeva za obnovu okolinske dozvole, kao i propisivanje općih obaveza u vezi zaštite okoliša za:

  1. privredne subjekte/operatere koji su za obavljanje određene djelatnosti pribavili okolinsku dozvolu na federalnom, kantonalnom ili općinskom nivou, prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21)
  2. za projekte kojima se planiraju graditi novi objekti/pogoni/postrojenja nakon stupanja na snagu Zakona, a za čiju djelatnost prema Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (“Službene novine Federacije BiH” broj 51/21), a nakon provedenog postupka procjene uticaja na okoliš, nije potrebno pribaviti okolinsku dozvolu.

Primjedbe i sugestije na tekst Nacrta Uputstva mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana objave na web stranici.

Tekst Nacrta Uputstva je dostupan na linku:

U P U T S T V O