Javni uvid u primjedbe na Nacrt okolinske dozvole JP EPBiH Podružnica TE Tuzla, za zatvaranje i sanaciju deponije šljake i pepela Divkovići I i II i Plane

Javni uvid u primjedbe na Nacrt okolinske dozvole JP EPBiH Podružnica TE Tuzla, za zatvaranje i sanaciju deponije šljake i pepela Divkovići I i II i Plane

Pet, 12. Mar. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora/investitora JP EP BiH Podružnica Termoelektrana Tuzla,  stavljaju se na uvid primjedbe na Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za zatvaranje i sanacija deponija Plane, Divkovići I i II JP EPBiH, Podružnica TE Tuzla.

Primjedbe Centar za ekologiju i energiju Tuzla

Komentari - CEE Tuzla

Primjedbe Udruženja Aarhus centar u BiH Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvole od 23. 02.2021. godine je postavljen na link: 

Nacrt okolišne dozvole