Javni uvid u nacrt rješenja o Prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat izgradnje proizvodnog objekta za tov pilića IV, na području grada Visoko, kapaciteta 40.000 komada/turnus, investitora SPD „PILI“ VISOKO, vl. Ahmić Nermin

Javni uvid u nacrt rješenja o Prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat izgradnje proizvodnog objekta za tov pilića IV, na području grada Visoko, kapaciteta 40.000 komada/turnus, investitora SPD „PILI“ VISOKO, vl. Ahmić Nermin

Sri, 17. Maj. 2023.


Srijeda, 17.05.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat tizgradnje proizvodnog objekta za tov pilića IV, na području grada Visoko, kapaciteta 40.000 komada/turnus, investitora SPD „PILI“ VISOKO, vl. Ahmić Nermin.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća TQM d.o.o., Lukavac.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Broj predmeta : UPI 05/1-02-19-4-72/23

 

Nacrt Rješenja