Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora Ventus Industria d.o.o., Ravno, za projekat izgradnje EP "Ruđer Bošković"

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora Ventus Industria d.o.o., Ravno, za projekat izgradnje EP

Pet, 24. Mar. 2023.


Petak, 24.03.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva/investitoru Ventus Industria d.o.o., Ravno, za projekat izgradnje EP "Ruđer Bošković" na području općine Ravno.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UP-I 05/2-02-19-4-90/22 

 

Nacrt Rješenja