Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli investitoru PD “Galvanorm” d.o.o. Konjic za „Sistem upravljanja otpadnim materijalima” na lokaciji u industrijskoj zoni „Donje polje“, općina Konjic

Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli  investitoru PD “Galvanorm” d.o.o. Konjic za „Sistem upravljanja otpadnim materijalima” na lokaciji u industrijskoj zoni „Donje polje“,  općina Konjic

Pet, 26. Maj. 2023.


Petak, 26.05.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 88. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli  investitoru PD “Galvanorm” d.o.o. Konjic za „Sistem upravljanja otpadnim materijalima” na lokaciji u industrijskoj zoni „Donje polje“,  općina Konjic.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

NACRT RJEŠENJA O OD