Javni uvid u nacrt Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš investitoru Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za projekat izgradnje dionice autoceste Tarčin – Konjic na Koridoru Vc, poddionica Ivan – Ovčari

Javni uvid u nacrt Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš investitoru Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za projekat izgradnje dionice autoceste Tarčin – Konjic na Koridoru Vc, poddionica Ivan – Ovčari

Uto, 17. Okt. 2023.


Utorak, 17.10.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 72. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) stavlja na uvid javnosti nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš po zahtjevu nosioca projekta – investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za projekat izgradnje dionice autoceste Tarčin – Konjic na Koridoru Vc, poddionica Ivan – Ovčari.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmet broj: UP-I 05/1-19-4-34/23

 

Nacrt Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš