Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora PUTOVI d.o.o. Grude, za kamenolom građevinskog kamena vapnenca Cerov Dolac, ukupne površine eksploatacionog polja 5,9 ha, općina Grude

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole  za operatora PUTOVI d.o.o. Grude, za kamenolom građevinskog kamena vapnenca Cerov Dolac,  ukupne površine eksploatacionog polja 5,9 ha, općina Grude

Čet, 24. Sep. 2020.


Četvrtak, 24.09.2020.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora „PUTOVI“ d.o.o., Grude, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvole