Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora "ASIKS" d.o.o. KOTOR VAROŠ – PJ Bosanski Petrovac, za postrojenje za proizvodnju rezane građe, polufinalne i finalne obrade drveta, na lokalitetu općine Bosanski Petrovac

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora

Uto, 24. Nov. 2020.


Utorak, 24.11.2020.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora „ASIKS“ d.o.o. Kotor Varoš - PJ Bosanski Petrovac , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvole