Javni uvid u nacrt okolisne dozvole za investitora „PLANTRANS DIJABAZ“ d.o.o.Banovići, za eksploataciju industrijske mineralne sirovine dolerit-dijabaza PK „Ribnica“ u općini Banovići

Javni uvid u nacrt okolisne dozvole za investitora „PLANTRANS DIJABAZ“ d.o.o.Banovići, za eksploataciju industrijske mineralne sirovine dolerit-dijabaza PK „Ribnica“ u općini Banovići

Pet, 26. Feb. 2021.


Petak, 26.02.2021.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli,investitora „PLANTRANS DIJABAZ“ d.o.o.Banovići, za eksploataciju industrijske mineralne sirovine dolerit-dijabaza PK „Ribnica“.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvole