Javni uvid u nacrt okolišne dozvole "Plinomatik" d.o.o. Kiseljak

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole

Pon, 26. Apr. 2021.


Operator PLINOMATIC d.o.o. Kiseljak, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, za za poslovne objekte, skladišta – punionica TNP-a sa tri podzemna spremnik zapremine 80 m3 i jedan podzemni spremnik zapremine 20 m3 što je ukupno 260 m3

Primjedbe na Nacrt okolišne dozvole mogu se dostaviti  Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br. 2. u roku od 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Nacrt okolišne dozvole