Javni uvid u Nacrt okolišne dozvole - Autoceste FBiH - poddionica na koridoru Vc MostarJug- Tunel Kvanj u dužini 9,2 km

Javni uvid u Nacrt okolišne dozvole  - Autoceste FBiH - poddionica na koridoru Vc MostarJug- Tunel Kvanj u dužini 9,2 km

Pet, 29. Jan. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu investitora JP Autoceste FBiH, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli za za projekat za izgradnje dionice autoceste Mostar Jug – Tunel Kvanj na koridoru Vc (LOT 4) u ukupnoj dužini 9,2 km, a na temelju Prostornog planu područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina koji je objavljen u „Službenim novine Federacije BiH“, broj: 100/17.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolisne dozvole