JAVNI UVID U IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

JAVNI UVID U IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Čet, 19. Nov. 2020.


Četvrtak, 19.11.2020.

 

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

 

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaj nacrta Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

 

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoits@fmoit.gov.ba, u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva.

 

Nacrt pravilnika OVDJE