Javni uvid- Nacrt okolišne dozvole za operatora EASTERN MINING d.o.o. Sarajevo

Javni uvid- Nacrt okolišne dozvole za operatora EASTERN MINING d.o.o. Sarajevo

Čet, 21. Jan. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) postupajući po zahtjevu operatora EASTERN MINING d.o.o. SARAJEVO, stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli za podzemnu eksploataciju i dobivanje kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti  u ležištu „Rupice“, općina Vareš.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolisne dozvole