Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole „KTM Brina“ d.o.o. Posušje, postrojenje asfaltne baze instalisanog kapaciteta 120 t/h i betonare „ELBA“ kapaciteta 35 m³/h

Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole „KTM Brina“ d.o.o. Posušje,  postrojenje asfaltne baze instalisanog kapaciteta 120 t/h i betonare „ELBA“ kapaciteta 35 m³/h

Sri, 10. Feb. 2021.


U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli, za postojeće pogone i postrojenja operatora „KTM Brina“ d.o.o. Posušje, sa sjedištem u Vinjanima, općina Posušje , za postrojenje asfaltne baze “BERNARDI”, TIP BERNARDI 1500 CEM insatlisanog kapaciteta 120 t/h i betonare „ELBA“ koja je smještena na istoj lokaciji sa instalisanim kapacitetom 35 m³/h..

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Nacrt okolišne dozvola